Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli

75 proc. polskich dzieci czuje się szczęśliwie, 15 proc. ocenia swoje samopoczucie na co dzień jako przeciętne, a 10 proc. polskich dzieci jest nieszczęśliwych – wynika z raportu m.in. UNICEF Polska „Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli”.

Badanie „Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli” przeprowadzone przez UNICEF Polska, ABR SESTA i SYNO Polska powstało z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Miało ono na celu sprawdzenie, czy prawa te są przestrzegane w Polsce.

Z raportu wynika, że 75 proc. polskich dzieci czuje się szczęśliwie, 15 proc. ocenia swoje samopoczucie na co dzień jako przeciętne, a co dziesiąte dziecko (10 proc.) twierdzi, że jest nieszczęśliwe. Raport wykazał, że poczucie szczęścia jest zróżnicowane w zależności od wieku dziecka – im młodsze, tym bardziej szczęśliwe.

Największy wpływ na samopoczucie dzieci, zwłaszcza tych starszych, mają przede wszystkim relacje z przyjaciółmi. Na kolejnym miejscu priorytetów są relacje z rodziną oraz realizacja swojego hobby.

To, co źle wpływa na samopoczucie i czyni dzieci nieszczęśliwymi to głównie kwestie związane ze szkołą – złe relacje z nauczycielami, zbyt duże wymagania stawiane dzieciom oraz złe relacje z rówieśnikami.

Badanie wykazało również, że aż 95 proc. badanych dzieci słyszało o prawach dziecka, najczęściej w szkole. Jednocześnie jedno na troje dzieci w wieku 12–17 lat zadeklarowało, że ich prawa zostały kiedykolwiek złamane. Również co trzeci nauczyciel uważa, że prawa dzieci są łamane przez rodziców. Inną kwestią wskazaną w badaniu była przemoc – co dziesiąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej, co czwarte natomiast – słownej, najczęściej ze strony rówieśników i najbliższych.

Co piąty rodzic uważa, że prawa dziecka utrudniają wychowanie, a ogólną znajomość tychże praw deklaruje połowa badanych rodziców.

Badanie UNICEF wykazało również, że dzieci chciałyby mieć większy wpływ na decyzje podejmowane zarówno w domu – szczególnie jeśli chodzi o podział domowych obowiązków oraz o rodzaj spędzania wolnego czasu, jak i w szkole – tam dzieci chciałyby decydować np. o rodzaju jedzenia w stołówce lub o kwestiach związanych z wycieczkami szkolnymi.

Zdaniem UNICEF Polska są trzy kluczowe elementy pozwalające na prawidłowy rozwój dziecka: odpowiednie warunki życia, edukację dobrej jakości i wysoki poziom opieki zdrowotnej, którą obecnie tylko 4 na 10 rodziców ocenia pozytywnie.

W obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka włączyły się także placówki edukacyjne z całej Polski. Ponad 3100 szkół i przedszkoli organizuje specjalne zajęcia edukacyjne, a także wiele innych aktywności, które mają na celu zwrócenie uwagi na prawa dziecka na świecie. Dzieci i młodzież ubiorą się tego dnia na niebiesko oraz wykorzystają ten kolor także do przyozdobienia placówki. W wielu miastach włodarze poprowadzą niebieskie marsze zorganizowane przez szkoły pod hasłem #dlakażdegodziecka.

Obchody 30-lecia Konwencji są okazją, aby przypomnieć o naszym zobowiązaniu do przestrzegania praw dzieci. To także sposobność trwałego zaangażowania, aby słuchać, wspierać i działać z dziećmi i młodzieżą oraz budować przyszłość z tymi, którzy będą ją kontynuować.

Więcej informacji o Konwencji o prawach dziecka na stronie: prawadziecka.org

Link do raportu: UNICEF Polska – Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli.pdf 3,81 MB

Źródło:

UNICEF Polska

30 lat konwencji o prawach dziecka – UNICEF Polska

forsla.pl: UNICEF: Co dziesiąte dziecko w Polsce jest nieszczęśliwe (20 listopada 2019)

 

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019