Ośrodek Rozwoju Edukacji nawiązuje współpracę z Centrum Rozwoju Edukacji w Republice Litewskiej

Dziś, 22 listopada 2018 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centrum Rozwoju Edukacji w Republice Litewskiej podpiszą w Wilnie deklarację w sprawie współpracy w dziedzinie oświaty. Jest ona wynikiem zapowiedzi ze spotkania Ministrów Edukacji Polski i Litwy, które odbyło się 31 sierpnia 2018 r. w Wilnie.

Współpraca z Centrum Rozwoju Edukacji w Republice Litewskiej umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze doskonalenia systemów oświaty i podnoszenia jakości edukacji. Podjęta zostanie także kwestia funkcjonowania szkolnictwa mniejszości narodowych.

W tym celu powołany zostanie Zespół ds. oświaty polskiej mniejszości w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości w Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie miał charakter ekspercki i międzyinstytucjonalny – bezpośrednią współpracę realizować będą przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centrum Rozwoju Edukacji w Republice Litewskiej.

Powołanie zespołu jest także wynikiem spotkania minister Anny Zalewskiej z Polakami na Litwie i odpowiedzią na postulaty tego środowiska.

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego