Konkurs „Z programowaniem za pan brat” – rozstrzygnięta II część konkursu na projekt edukacyjny

Podstawowym celem konkursu było zmotywowanie i zainspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań w zakresie nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w szkołach podstawowych.

Przesłane i zrealizowane przez nauczycieli projekty cechują się nowatorskim podejściem do nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu, zgodnością z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej. Służą refleksji, rozwijaniu kompetencji kluczowych i naturalnej ciekawości uczniów oraz skłaniają ich do aktywności i samodzielnych poszukiwań teoretycznych oraz praktycznych.

Komisja konkursowa, powołana decyzją Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dokonała oceny przesłanych prac i postanowiła przyznać 7 równorzędnych nagród  rzeczowych za projekty edukacyjne (w porządku alfabetycznym):

  1. „Bajkowe programowanie” (klasy I–III SP) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, opiekun uczniów – Pani Alicja Plenzler;

  2. „Koderzy” (koła zainteresowań SP) – Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze, opiekun uczniów – Pani Anna Cebulska-Boguniewicz;

  3. „Kodowanie binarne” (klasy IV–V SP) – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi, opiekun uczniów – Pan Mariusz Zasadziński

  4. „Programuję ja, programuj i Ty” – (koła zainteresowań SP) – Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy,  opiekun uczniów – Pani Anna Skrzypczak;

  5. „Robot sprzątający – Czychciok 1.0.” (klasa VI SP) – Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie, opiekun uczniów – Pan Adam Dutkowski;

  6. „Zaprogramuj się na przyszłość” (klasy I–III SP) – Zespół Szkół w Rzepinie, opiekun uczniów – Pani Magdalena Rycerz;

  7. „Z robotami przez świat” (koło zainteresowań) – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, opiekun –Pani Katarzyna Dembek.

 

Gratulujemy nagrodzonym!

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2018