Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Jacek Kaczyński
e-mail: iod@ore.edu.pl 

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018