Współpraca z wizytatorami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE). Wydarzenie odbędzie się w dniach
9–10 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Głównym celem cyklicznych spotkań jest dzielenie się wiedzą oraz wymiana doświadczeń w obszarze edukacji włączającej. Ponadto poruszane są zagadnienia dotyczące organizowania wsparcia dla szkół w zakresie metod pracy z uczniami ze SPE oraz współpracy na rzecz tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych.

W odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania uczestników na zbliżające się spotkanie zaplanowano warsztaty i wykłady interaktywne w trzech blokach tematycznych:

  • podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy
  • praktyki wspomagane dla uczniów szkół przysposabiających do pracy jako szansa na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
  • przepisy prawa i wymagania państwa w odniesieniu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2018