Relacja z dziesiątego seminarium – branże mechaniczna i motoryzacyjna

Przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
Przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek

Trwa właśnie (9­­­­–10 stycznia 2018 r.) kolejne seminarium branżowe – już dziesiąte w cyklu 12 spotkań. Tym razem spotkali się przedstawiciele branż: mechanicznej w zakresie  budowy maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych, a także mechaniki precyzyjnej oraz motoryzacyjnej. W seminarium bierze udział Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów.Seminarium otworzyła Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, która przywitała przedstawicieli resortów właściwych dla danych zawodów, gospodarzy ziemi wielkopolskiej, tj. Marlenę Maląg, wicewojewodę wielkopolskiego oraz Elżbietę Leszczyńską, wielkopolskiego kuratora oświaty, pracodawców oraz dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach wymienionych branż.

Podczas swojego wystąpienia, poprzedzonego briefingiem prasowym, wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła znaczenie współpracy szkół i pracodawców dla kształcenia spójnego z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju. Zaprosiła także do dyskusji o zmianach w kształceniu zawodowym, wprowadzanych w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Potencjał i kierunki rozwoju branż mechanicznej i motoryzacyjnej oraz założenia Przemysłu 4.0 – kadry, szanse i zagrożenia omówił Krzysztof Zaręba, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju. Szczególną uwagę zwrócił na dynamiczne przemiany zachodzące w organizacji elastycznych systemów produkcyjnych, gdzie priorytetem jest gospodarka oparta na wiedzy i danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej i automatyzację procesów produkcji części maszyn.

Wszystkie trzy branże są branżami rozwojowymi, mają duży wpływ na pozostałe branże zawodowe, na dynamiczny rozwój gospodarki narodowej. Nie ma bowiem przemysłu, dziedziny technicznej w której nie byłoby maszyn, urządzeń.

Uczestnicy seminarium wysłuchali również szczegółowych prezentacji o kształceniu zawodowym:

  • ABC kształcenia zawodowego oraz zmiany w systemie tego kształcenia omówili przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Piotr Bartosiak i Emilia Maciejewska;
  • strukturę podstawy programowej objaśniła Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;
  • zasady egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania przedstawiła Ewa Rudomino, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
  • ogólne zasady zintegrowanego systemu kwalifikacji przybliżyła Kamila Pawłowska, przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych.

Podczas drugiego dnia seminarium odbędą się spotkania w poszczególnych branżach z udziałem ekspertów:  Łucja Zielińska, Tomasz Madej (branża mechaniczna w zakresie budowy maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych), Grażyna Uhman (branża mechaniczna dotycząca mechaniki precyzyjnej), Maria Kauza (branża motoryzacyjna) oraz przedstawicieli MEN, ORE, IBE, CKE.  Pracodawcy, przedstawiciele zawodów będą dyskutowali nad organizacją kształcenia zawodowego oraz treściami podstawy programowej kształcenia w zawodach. Sugestie i wnioski uczestników warsztatów zostaną wykorzystane do modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Organizatorami dziesiątego seminarium branżowego są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch ostatnich seminariach branżowych:

Cykl seminariów jest organizowany w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
Sekretarz Stanu MEN Marzena Machałek oraz Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron
Uczestnicy seminarium
Ewa Rudomino, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Krzysztof Zaręba, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju
Piotr Bartosiak, Emilia Maciejewska, przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Kamila Pawłowska, przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych
Warsztat branży mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
Warsztat branży motoryzacyjnej
Warsztat branży mechanika precyzyjna
Warsztat branży mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018