Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł

Staraniem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, w nakładzie tysiąca egzemplarzy, ukazała  się najnowsza książka autorstwa Profesora Aleksandra Nalaskowskiego „Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł”. Pozycja ta jest owocem współpracy pomiędzy Autorem a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, który sfinansował przygotowanie i wydanie publikacji.

Aleksander Nalaskowski to autor licznych publikacji naukowych, profesor pedagogiki oraz znany publicysta. Był również twórcą i wieloletnim dyrektorem liceum, które z czasem uzyskało nazwę „Szkoły Laboratorium”. O tym obszarze Jego działalności opowiada właśnie ta „autoetnograficzna” książka.

Autor opisuje w niej genezę pomysłu na szkołę, rozwój tej idei oraz własne działania pedagogiczne. Przedstawia również pracę nauczycieli oraz życie codzienne szkoły. Podtytuł książki odnosi się do  „drogi”, którą przebyła placówka (jak również jej kierownictwo, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice) – od  twórczego, przemyślanego (chociaż intuicyjnego) działania do systematyczności pedagogii źródeł (rozumianej jako sięgnięcie do źródeł kultury europejskiej, również w jej religijnym wymiarze, połączone z wychowaniem w polskości). Wszystko to stanowi o  unikatowości pozycji, a także jej konkretnym i praktycznym charakterze – ważnym dla codziennej działalności szkół oraz pracy nauczycieli i pedagogów.

Książka zebrała entuzjastyczne recenzje m.in. prof. zw. dr. hab. Kazimierza Zbigniewa Kwiecińskiego – członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk oraz prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego – kierownika Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego.

Do dystrybucji przeznaczonych zostało 750 egzemplarzy. Zamówienia należy składać listownie na adres Ośrodka lub mailowo: sekretariat@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: