Tworzenie programów nauczania – projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Celem projektu jest opracowanie i udostępnienie szkołom narzędzi edukacyjnych w postaci wzorcowych programów nauczania wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć do przedmiotów ogólnokształcących, które będą służyć wspomaganiu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Programy te wraz ze scenariuszami zapoczątkują tworzenie większych zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa