Wizyta przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji

19 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Zagranicznego Wykształcenia Wyższego NOKUT – Magdaleną Serej, Szymonem Wylegą oraz Silje Molander. Podczas spotkania o kwalifikacjach zawodowych opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Gości powitała Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor ORE. Zwróciła uwagę na potrzebę dostosowywania się do błyskawicznie zmieniającego się rynku pracy oraz wyraziła nadzieję na współpracę, która wzmocni dwustronną mobilność kadr.

Część merytoryczną rozpoczęła Urszula Blicharz, ekspert projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, omawiając perspektywy edukacji zawodowej w Polsce. Następnie Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy (ORE), opowiedział o zawodzie cieśli w świetle podstawy programowej kształcenia w zawodach. Z kolei przedstawicielka IBE Katarzyna Trawińska-Konador wyjaśniła, jak poziomy 4 i 5 z Polskiej Ramy Kwalifikacji odnoszą się do Europejskiej.

W trakcie dyskusji przedstawicielki MEN – Anna Kaczmarek oraz Ewelina Taratuta – odpowiadały naszym gościom o sektorowych ramach kwalifikacji oraz pozaszkolnych ścieżkach edukacji zawodowej.

 

Uczestnicy wizyty studyjnej z Macedonii i pracownicy ORE
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron prezentuje system edukacji zawodowej
Delegacja macedońska. Pierwsza od lewej tłumaczka Elżbieta Cirlić
Valentina Todorovska-Sokołowska (druga od prawej) mówi o działalności ORE
Goście z Macedonii i pracownicy ORE
Jerzy Bielecki prezentuje system doradztwa edukacyjno-zawodowego
Beata Jancarz-Łanczkowska zastępca dyrektora ORE
Bogdan Kruszakin kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy (ORE)
Katarzyna Trawińska-Konador (IBE)
Uczestnicy spotkania
Urszula Blicharz ekspert meerytoryczny projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego (ORE)
Uczestnicy spotkania – zdjecie grupowe

Ostatnia aktualizacja:

Wizyta przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji

19 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Zagranicznego Wykształcenia Wyższego NOKUT – Magdaleną Serej, Szymonem Wylegą oraz Silje Molander. Podczas spotkania o kwalifikacjach zawodowych opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Gości powitała Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor ORE. Zwróciła uwagę na potrzebę dostosowywania się do błyskawicznie zmieniającego się rynku pracy oraz wyraziła nadzieję na współpracę, która wzmocni dwustronną mobilność kadr.

Część merytoryczną rozpoczęła Urszula Blicharz, ekspert projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, omawiając perspektywy edukacji zawodowej w Polsce. Następnie Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy (ORE), opowiedział o zawodzie cieśli w świetle podstawy programowej kształcenia w zawodach. Z kolei przedstawicielka IBE Katarzyna Trawińska-Konador wyjaśniła, jak poziomy 4 i 5 z Polskiej Ramy Kwalifikacji odnoszą się do Europejskiej.

W trakcie dyskusji przedstawicielki MEN – Anna Kaczmarek oraz Ewelina Taratuta – odpowiadały naszym gościom o sektorowych ramach kwalifikacji oraz pozaszkolnych ścieżkach edukacji zawodowej.

 

Beata Jancarz-Łanczkowska zastępca dyrektora ORE
Bogdan Kruszakin kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy (ORE)
Katarzyna Trawińska-Konador (IBE)
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Urszula Blicharz ekspert meerytoryczny projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego (ORE)
Uczestnicy spotkania – zdjecie grupowe

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego