Przywództwo – Kontakt

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Agata Bokwa
Specjalistka ds. założeń organizacyjno-metodycznych i realizacji doradztwa
agata.bokwa@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 31

Magdalena Godlewska-Dudek
Specjalistka ds. założeń organizacyjno-metodycznych i realizacji szkoleń
magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 31

Anna Langowska
główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
specjalista ds. założeń organizacyjno – metodycznych i realizacji szkoleń
tel. 22 570 83 32

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa