Jubileuszowa konferencja: 25 lat programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

Już od 25 lat program „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem. Z okazji tego jubileuszu Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE organizuje konferencję, która odbędzie się 14 listopada 2017 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.

Głównym celem konferencji 25 lat programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” w Polsce. Korzyści i perspektywy dalszego rozwoju jest podsumowanie działań w ramach programu, a także zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu.

Upowszechnianie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie zostało wymienione wśród zadań koordynacyjnych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020. Obecnie do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie należy ponad 3400 placówek.

Ostatnia aktualizacja:

Jubileuszowa konferencja: 25 lat programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

Już od 25 lat program „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem. Z okazji tego jubileuszu Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE organizuje konferencję, która odbędzie się 14 listopada 2017 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.

Głównym celem konferencji 25 lat programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” w Polsce. Korzyści i perspektywy dalszego rozwoju jest podsumowanie działań w ramach programu, a także zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu.

Upowszechnianie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie zostało wymienione wśród zadań koordynacyjnych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020. Obecnie do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie należy ponad 3400 placówek.

Ostatnia aktualizacja: