Ogłoszenie o konkursie – MEN

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja związana z ogłoszeniem przez Instytucję Pośredniczącąkonkursu  w ramach Działania 2.10 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (Wspomaganie II). Zachęcamy do zapoznania się z informacją.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa