Kongres Edukacyjny „Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy”

W dniach 6–8 czerwca w Policach spotkali się przedstawiciele środowisk szkolnictwa branżowego z Polski i Niemiec.  Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron przedstawiła zmiany programowe w polskim systemie edukacji zawodowej. Na temat „Reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce – Polityki Oświatowej Państwa” mówił w swoim wystąpieniu Piotr Bartosiak z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady funkcjonowania szkolnictwa dualnego w Niemczech przedstawiła Kristina Hensen-Reifgens z Federalnego Instytutu Szkolnictwa Zawodowego w Bonn, zaś o gospodarce morskiej i śródlądowej mówili: Janusz Karp z Departamentu Edukacji Morskiej i Renata Pal z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kongres był odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania środowiska szkolnictwa branżowego, przedsiębiorców i pracodawców. Został zorganizowany  przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wspólnie z Powiatem Polickim oraz Powiatem Vorpommern-Greisfald.  Odbyła się także „Giełda kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech”, skierowana do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Ostatnia aktualizacja: