Poszukujemy 8 ekspertów do opracowania ramowego programu szkoleniowo-doradczego wraz z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli

Tym razem poszukujemy 8 ekspertów do Zespołu, który opracuje ramowy program szkoleniowo-doradczy wraz z pakietem  przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli – w ramach pilotażu w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”. Termin na składanie ofert upływa w dniu 15 września 2016 r.

Informacje o formie zatrudnienia, wymaganiach wobec kandydatów i zakresie zadań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa