Festiwal naukowy ”Pociąg do matematyki”

Celem festiwalu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i programistycznych, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i logicznego myślenia oraz zapoznanie uczestników z platformami matematyczno-informatycznymi.

Uczestnicy festiwalu:

  • poznają nowe dotychczas nieznane zasoby edukacyjne;
  • nauczą się jak łączyć edukację matematyczno-informatyczną i samemu tworzyć materiały edukacyjne;
  • poznają jak znajdować matematykę w otaczającym środowisku i przekładać je na ciekawe animacje matematyczne;
  • dowiedzą się jak rozwijać sposób myślenia matematycznego.

Organizator:

Fundacja Edukacja na NOWO

Data i miejsce:

11-12 grudnia 2015 r., Gdańsk

Adresaci:

Nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych, rodzicie z dziećmi

Strona www:

www.edukacjananowo.edu.pl/festiwal-pociag-do-matematyki/

Ostatnia aktualizacja: