Międzynarodowy projekt filmowy „Kamera, akcja!”

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju uczestników projektu w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz kształtowanie kompetencji miękkich.

Ponadto popularyzowanie międzynarodowych wymian młodzieży, jako jednej z form edukacji pozaformalnej i wspieranie rozwoju podopiecznego MOW. Projekt ma również popularyzować nowatorskie metody pracy resocjalizacyjnej, związanej z edukacją pozaformalną.

Organizator:

Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Data i miejsce:

Od 12 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r., Film dostępny będzie poprzez Internet    

Adresaci:

Pracownicy MOW, MOS i innych placówek dla osób z mniejszymi szansami edukacyjnymi, studenci kierunków pedagogicznych, pracownicy akademiccy oraz osoby odpowiedzialne za politykę oświatową

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa