Warsztaty filmowe Letnia Akademia Nowe horyzonty

Głównym celem warsztatów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowej pedagogów w pracy z filmem i innymi przekazami audiowizualnymi podczas zajęć w szkole oraz zachęcenie ich do szerszego korzystania z filmu.

Dodatkowym celem jest przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy z zakresu kinematografii narodowych, retrospektyw reżyserskich i współczesnego kina artystycznego. Wiedza teoretyczna przekazana im w trakcie wykładów jest niezwłocznie wspierana przykładami dzięki seansom filmowym.

Organizator:

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Data i miejsce:

22-29 lipca 2015 r., Wrocław

Adresaci:

Nauczyciele, którzy korzystają z filmu jako narzędzia edukacyjnego podczas swojej codziennej pracy w szkole

Strona www:

https://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do;jsessionid=DA0E5A62976F164278C55E094AD2E5F7?id=663

 

Ostatnia aktualizacja: