VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” pt. Nowe wyzwania profilaktyki

Konferencja ma na celu prezentację poglądów na temat miejsca i roli profilaktyki w całokształcie życia człowieka, omówienie sukcesów i zagrożeń związanych z działaniami profilaktycznymi.

W odniesieniu do różnych odbiorców ma na celu wymianę doświadczeń w projektowaniu, realizacji i ewaluacji wieloprofilowych oddziaływań profilaktycznych oraz prezentację dobrych praktyk.

Organizator:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Data i miejsce:

26-27 maja 2015 r., Lublin

Adresaci:

Teoretycy i praktycy z zakres psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, nauk medycznych.

Strona www:

http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/konferencje/vi-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-problemy-wspolczesnej-profilaktykinowe-wyzwania-profilaktyki

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa