V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

alt

Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych szczebla gimnazjalnego w całym kraju. W realizację programu angażowani są nauczyciele. Pedagodzy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie mają za zadanie przeprowadzić przynajmniej jedną lekcję w oparciu o gotowe scenariusze lekcji, przygotowane we współpracy ze specjalistami żywieniowymi.

 

„Żyj smacznie i zdrowo” ma na celu zachęcić uczniów do prawidłowego i smacznego odżywiania. Kształtować wśród nich postawę szacunku do żywności, dzielenia się nią i ograniczania marnowania jedzenia. Uczniowie będą też zachęcani do podejmowania pierwszych prób samodzielnego przyrządzania posiłków. Projekt jednocześnie aktywizuje do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym.

 

Program rozpocznie się we wrześniu 2014/2015 i potrwa do czerwca 2015 r.

 

Projekt składa się z dwóch części, programu oraz konkursu. Program, podczas którego nauczyciele będą przeprowadzać zajęcia według scenariuszy lekcji potrwa od września 2014 r. do kwietnia 2015 r. Nauczyciele zgłaszają klasę do programu na stronie internetowej programu www.zyjsmacznieizdrowo.pl. Po zgłoszeniu organizator wysyła na adres szkoły zestaw dydaktyczny.

 

W okresie od września 2014 r. do marca 2015 r. nauczyciele będą mogli zgłaszać swoje klasy do udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2015 r. Nagrodą główną będzie multimedialna klasa (tablica, rzutnik, komputer, 30 tabletów, oprogramowanie) oraz wycieczka do Warszawy na warsztaty kulinarne. Nagrody za kolejne miejsca: 29 tablic multimedialnych dla szkół oraz 30 laptopów dla szkół.

 

Druga część projektu to etap wręczania zwycięzcom tablic multimedialnych oraz laptopów. Przekazanie nagród odbędzie się podczas wizyty organizatorów programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” w 30 szkołach. Podczas uroczystości wręczania nagród realizowane będą dla uczniów warsztaty o tematyce odżywiania przeprowadzone przez zawodowego dietetyka.

 

Organizator:

Synertime Sp. z o.o.

 

Data i miejsce:

Szkoły gimnazjalne w całej Polsce, 15 września 2014 r. – 26 czerwca 2015 r.

 

Adresaci:

Młodzież klas I-III szkół gimnazjalnych (w wieku 13-16 lat), nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas oraz dyrektorzy gimnazjów w Polsce.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.zyjsmacznieizdrowo.pl

Ostatnia aktualizacja: