Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc” – IV edycja

alt

Czwarta edycja programu "Śniadanie Daje Moc" bazuje na naszych sprawdzonych, rozpoznawalnych działaniach oraz, ze względu na wzrost zainteresowania naszym przedsięwzięciem, wprowadzamy nowe pomysły, atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i dorosłych, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. W dalszym ciągu nauczyciele będą prowadzili zajęcia w Klubach Śniadanie Daje Moc, podczas których omówią zasady zdrowego żywienia.

 

W czwartej edycji naszych działań pedagodzy będą mogli pobrać ze strony internetowej programu nowe scenariusze lekcji dotyczące zdrowego odżywiania. Przygotowywane na przyszły rok szkolny materiały będą uwzględniały nowoczesne metody nauczania i możliwość integrowania edukacji związanej ze zdrowym odżywianiem z realizacją podstawy programowej obowiązkowych przedmiotów szkolnych (m.in. przyrody czy języka polskiego).

 

Po raz czwarty uczniowie, nauczyciele i rodzice będą mogli także obchodzić najważniejszy dzień w projekcie – Dzień Śniadanie Daje Moc. W tej edycji programu po raz kolejny wychowankowie polskich szkół podstawowych pod opieką nauczycieli będą mogli wziąć udział w konkursie na największą liczbę wspólnie pożytych śniadań w Dniu Śniadanie Daje Moc.

 

Organizator:

Partnerstwo dla Zdrowia

 

Data i miejsce:

Szkoły podstawowe na terenie całej Polski, Rok szkolny 2014/2015

 

Adresaci:

Uczniowie szkół podstawowych klas 0-3, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do klas 0-3, dyrektorzy szkół podstawowych, kuratorzy oświaty.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.sniadaniedajemoc.pl

 

Ostatnia aktualizacja: