XXIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem „Matematyka na czasie”

alt

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska nauczycieli matematyki oraz prowadzenie w tym środowisku działalności szkoleniowej. Tematyka konferencji wiąże się z najnowszymi tendencjami w nauczaniu matematyki i reformą oświaty aktualnie realizowaną w Polsce. Podczas konferencji odbywają się warsztaty matematyczne, wykłady i dyskusje na wybrane tematy.

 

Działają pracownie całodobowe: Internetowo-komputerowa oraz całodobowa pracownia kształcenia manualnego „Warsztat Otwarty” i „Origami i Matematyka”. Podczas konferencji szkoleniowych doskonalimy kompetencje nauczycieli w zakresie wiedzy matematycznej, dydaktycznej i metodycznej. Staramy się doskonalić umiejętności nauczycieli w wykorzystywaniu nowoczesnych środków dydaktycznych, podnosić kwalifikacje zawodowe oraz ulepszać metody i narzędzia nauczania matematyki. Poza tradycyjnymi wykładami i warsztatami odbywa się szereg interesujących spotkań i dyskusji panelowych.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

Data i miejsce:

Hel, 24-27 stycznia 2014 r.

Adresaci:

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, przedstawiciele środowisk naukowych związanych z dydaktyką matematyki i metodologią diagnozowania osiągnięć uczniów oraz zaproszeni nauczyciele zagraniczni, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024