I Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych – „Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji”

Celem forum jest przyjrzenie się działalności bibliotek związanych z edukacją i kształceniem. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez biblioteki pedagogiczne w zmieniającym się środowisku bibliotecznym oraz współpracą z innymi instytucjami. Przedstawione zostaną również nowatorskie sposoby pracy bibliotek ze współczesnym czytelnikiem/użytkownikiem, także tym o specjalnych potrzebach. Wskazana zostanie specyfika pracy bibliotek pedagogicznych oraz ich medialny i kulturotwórczy charakter. Więcej informacji na stronie forum.

 

Organizator:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie


Data i miejsce:

13-14 czerwca 2013 r., siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie


Adresaci:

Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych interesujących się działalnością bibliotek pedagogicznych oraz pracownicy tych placówek – praktycy tradycyjnych i nowoczesnych form działalności bibliotecznej.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.pbw.edu.pl/konferencja

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego