Stan narzędzi informatycznych w szkołach i ich wykorzystanie – ankieta dla szkół (ZMP)

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Związek Miast Polskich, jako Partner Ośrodka Rozwoju Edukacji, w miesiącach luty-marzec 2024roku przeprowadził ogólnopolskie badanie ankietowe dotyczące stanu narzędzi informatycznych i ich wykorzystania w szkołach różnego typu. Celem ankiety było uzyskanie wiedzy na ww. temat oraz przekazanie jej wyników organom prowadzącym szkoły (JST), które w ramach projektu uzyskają wsparcie w zakresie zarządzania cyfryzacją oświaty.

Badanie adresowane do szkół zakończyło się 4 marca 2024 roku, aktualnie trwają prace nad zbiorczym raportem z badania oraz przekazaniem jego wyników do jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki badania będą dostępne w maju 2024r. na stronie internetowej ZMP i ORE.

Aktualnie przygotowywane jest kolejne badanie ankietowe adresowane tym razem do kierowników wydziałów oświaty w JST. Jego celem jest rozpoznanie poziomu wyposażenia i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu oświatą w jednostkach. Badanie ruszy w maju/czerwcu 2024 roku.

Realizowane działania są wstępem do bardziej pogłębionej diagnozy stanu cyfryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego w celu przygotowania przez samorządowców, przy wsparciu zatrudnionych w projekcie doradców, planów rozwoju cyfryzacji w swoich jednostkach a następnie pozyskania środków z projektów czy programów unijnych na ich sfinansowanie. Wiedza pozwoli osobom przygotowującym  materiały szkoleniowe oraz realizującym działania w projekcie trafnie odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby JST ale także zmierzyć się z wyzwaniami, które hamują procesy wdrożeniowe.

Po zakończeniu badań i opracowaniu wyników, raport zostanie udostępniony na stronie ZMP i ORE.

Działania realizowane są w ramach projektu „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2024, Priorytet FERS 01.00, działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

#FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2024