Warsztaty metodyczne z zajęć wychowania do życia w rodzinie

Dnia 17 listopada 2023r., w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, odbyły się warsztaty pt. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli.

Podczas szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty w dwóch modułach.

Moduł 1: Metody i techniki na wyrażanie emocji, uczuć i postaw, które zostały przedstawione przez Danielę Bartosiak, nauczyciela konsultanta Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, trenera wojewódzkiego programu ,,Wektory życia”, wieloletniego dyrektora szkoły, w temacie ,,Co sprzyja czynieniu dobra przez człowieka? Sprawność lub skłonność do czynienia dobra” oraz Barbarę Paź, pedagoga, współautorkę programów profilaktycznych, edukatorkę nauczycieli, doradczynię życia rodzinnego, która przeprowadziła praktyczne działania w temacie: ,,Kształtowanie w uczniach postaw wykazujących cechy zdrowych relacji interpersonalnych oraz rozpoznawanie symptomów zachowań dysfunkcyjnych związanych z okresem dorastania”.

Po przerwie poprowadzony został moduł 2: Przykładowe formy zajęć z uczniami na lekcjach wychowania do życia w rodzinie.

Katarzyna Segeth-Boniecka naukowiec, członek zarządu Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny(INER), nauczyciel akademicki i naturalnego planowania rodziny przedstawiła temat: Praktyczne przykłady prowadzenia zajęć z uczniami wokół tematyki zdrowia prokreacyjnego. Po przerwie Wiesław Gajewski, Prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca, pedagog seksualności, wykładowca Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych poprowadził temat: Miłość nie jedno ma imię – wykorzystanie warsztatów multimedialnych podczas zajęć z uczniami.

Przeprowadzone warsztaty pogłębiły wiedzę i umiejętności z metodyki zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Poszerzyły wiedzę w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do stałych sprawności w czynieniu dobra.

Wśród poruszanych tematów znalazły się treści o budowaniu relacji, o potrzebie empatycznego słuchania, wyrażaniu potrzeb i oczekiwań.

Uczestnicy warsztatów bardzo dobrze ocenili szkolenie, uznając profesjonalizm prowadzących oraz wysoki standard organizacyjny gospodarzy – Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Organizatorzy dziękują prelegentom i uczestników za obecność i udział w warsztatach.

Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Anna Kasperska - Gochna kierownik Zespołu Za życiem w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie
od lewej Anna Powązka nauczyciel konsultant WWP, członek Zespołu Za życiem w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Daniela Bartosiak nauczyciel konsultant MSCDN, trenerka wojewódzkiego programu Wektory życia, dr Katarzyna Segeth-Boniecka członek zarządu INER, nauczyciel akademicki
od prawej Barbara Paź pedagog, współautorka programów profilaktycznych, edukatorka nauczycieli, doradczyni życia rodzinnego i uczestnicy modułu 1
Wiesław Gajewski Prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca, pedagog seksualności, wykładowca Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych
uczestnicy warsztatów modułu 2

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego