„Wirtualne warsztaty rzemieślnicze” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, w związku z ustanowieniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim, organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Wirtualne warsztaty rzemieślnicze”.

Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań związanych z zawodami rzemieślniczymi, ale też przygotowanie pomocy dydaktycznych wspomagających nauczycieli w przybliżaniu uczniom specyfiki konkretnych zawodów oraz planowania kariery zawodowej, popularyzowanie i przybliżanie pracy rzemieślników, rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów oraz poznawanie i rozwijanie ich talentów informatycznych.

W konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniowskie maksymalnie dwuosobowe (lub uczniowie indywidualnie). Zadaniem zespołu jest przedstawienie wybranego zawodu w ciekawy sposób, wykorzystując np. przestrzeń warsztatu rzemieślnika, jego umiejętności, stosowane narzędzia, informacje na temat zawodu, jego historię i tradycję.

Praca konkursowa może być wykonana w formie:
• animacji komputerowej (do 30 sekund)
• filmu, filmu w formie wywiadu, itp. (do 3 minut)
• strony internetowej
• projektu 3D z ewentualnym wydrukiem na drukarce 3D
• lub innej formie, po konsultacji z organizatorami

Zgłoszenie udziału do konkursu przyjmowane są do 15.06.2022 r. Prace konkursowe można przesyłać do 7.09.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin oraz karta zgłoszenia, dostępna są na stronie „WOM” w Rybniku.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Pana Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa