KONKURSU „Znam polszczyznę zawodowo”

Znam polszczyznę zawodowo! – konkurs organizowany przez zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie i adresowany do uczniów klas siódmych oraz ósmych szkół podstawowych z całego województwa lubelskiego. Przystępując do udziału w konkursie, młodzież ma okazję zmierzyć się z zadaniami językowymi odnoszącymi się do tekstów z zakresu kształcenia zawodowego. Tak ciekawe i niekonwencjonalne połączenie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny humanistycznej z naukami technicznymi pozwoli uczniom spojrzeć na język polski nieco szerzej – jako na narzędzie komunikacji niezbędne w jakichkolwiek kontaktach, w tym zawodowych, a także uwrażliwi uczestników konkursu na rolę kompetencji kluczowych, jakimi są czytanie, pisanie i mówienie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 kwietnia 2022 roku. Forma, cele i wymagania konkursu są tożsame z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół podstawowych oraz podstawy programowej kształcenia polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych. Laureaci konkursu otrzymują punkty za osiągnięcia wg zarządzenia Kuratorium Oświaty w Lublinie:

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie szkoły, zgłoszenia przyjmowane są na adres: sebastian.biadun@zstk.lublin.eu

Serdecznie zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa