Konferencja „Zawodowy na językach – metody, materiały, inspiracje” – 26 marca 2022 r.

Organizatorzy konferencji pt. Zawodowy na językach – metody, materiały, inspiracje zapraszają dyrektorów szkół oraz nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego w szkołach branżowych i technikach do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się w sobotę, 26.03.2022 r. w godz. 10.00–13.30 w aplikacji Zoom. Organizatorem jest Mazowieckie Samorzadowe centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) we współpracy z Goethe-Institut w Warszawie i Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz British Council.

Głównym celem konferencji jest zwrócenie uwagi na specyfikę nauczania języka obcego zawodowego oraz doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych uwzględniających wiedzę z zakresu danego zawodu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia do 22.03.2022 r.

Więcej szczegółów oraz program znajdą Państwo w załączniku.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa