Niebanalnie o giełdzie

Fundacja GPW zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmiotów zawierających treści ekonomiczne (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, matematyka) do udziału w nowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Niebanalnie o giełdzie”.

Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, a partnerami – Giełda Papierów Wartościowych (GPW) oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego oraz ośrodki akademickie, w których realizowane będą lokalne szkolenia.

Uczestnictwo w projekcie „Niebanalnie o giełdzie” umożliwi:

 • rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym;
 • zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych;
 • stworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji;
 • wymianę doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami;
 • wykorzystanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (podręcznik „Niebanalnie o giełdzie”) oraz dla klas (gry edukacyjne);
 • wzięcie udziału w konkursie na scenariusz lekcji i zdobycie atrakcyjnych nagród;
 • dostęp do materiałów edukacyjnych online – filmu edukacyjnego i scenariuszy lekcji.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” obejmuje cztery rodzaje działań.

 1. LOKALNE SZKOLENIA

W roku szkolnym 2018/2019 w wybranych miastach odbędzie się 10 edycji szkolenia. Każde szkolenie zawierać będzie 3 wykłady merytoryczne („Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę”, „Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych”, „Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe”) oraz warsztat metodyczny „Jak efektywnie uczyć ekonomii?”.

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały edukacyjne (podręczniki, gry edukacyjne), a także sami stworzą nowe narzędzia dydaktyczne.

Harmonogram szkoleń w roku szkolnym 2018/2019:

 • 12–13 stycznia, Warszawa (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 1–2 lutego, Katowice (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • 2–3 lutego, Kraków (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • 2–3 marca, Warszawa (Giełda Papierów Wartościowych)
 • 29–30 marca, Wrocław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • 30–31 marca, Łódź (Uniwersytet Łódzki)
 • 6–7 kwietnia, Poznań (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • 27–28 kwietnia, Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 24–25 maja, Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • 25–26 maja, Gdańsk (Politechnika Gdańska)
 1. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne odbędzie się w czerwcu 2019 r. w siedzibie GPW w Warszawie. Uczestnicy konferencji wezmą udział w wykładach i/lub warsztatach na temat rynku kapitałowego i zapoznają się z raportem podsumowującym projekt. Rozstrzygnięty zostanie wówczas także konkurs na scenariusz lekcji.

 1. KONKURS NA SCENARIUSZ LEKCJI

Projektowi towarzyszyć będzie konkurs dla nauczycieli na najciekawszy autorski scenariusz lekcji o rynku kapitałowym. Konkurs będzie trwał od lutego do maja 2019 r.

Komisja konkursowa przyzna trzy pierwsze miejsca oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na ogólnopolskiej konferencji w czerwcu 2019 r.

 1. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie” powstaną materiały edukacyjne (film edukacyjny oraz scenariusze lekcji o rynku kapitałowym), które będzie można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej projektu.

W ten sposób również osoby, które nie wezmą udziału w lokalnych szkoleniach, będą mogły skorzystać z narzędzi pomocnych do prowadzenia lekcji zawierających treści ekonomiczne.

Udział we wszystkich elementach projektu jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zapisów na szkolenia

 

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2018

Idź do góry