Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe, a także biblioteki publiczne, do udziału w międzynarodowej akcji Global Money Week  (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której VII edycja będzie przebiegać w dniach 12–18 marca 2018 r. pod hasłem Money Matters Matter – Pieniądze się liczą. Celem akcji Global Money Week jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym.

Jedynym warunkiem uczestnictwa szkoły/biblioteki publicznej w akcji GMW jest zaplanowanie i realizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania pod hasłem Pieniądze się liczą, mającego na celu zwrócenie uwagi na ważną rolę finansów w życiu codziennym. Przy wyborze form aktywności szkolni koordynatorzy mogą skorzystać z takich propozycji jak: lekcja, warsztat, prezentacja, gra z zakresu edukacji finansowej, konkurs wiedzy i umiejętności, konkurs plastyczny m.in. na plakat promujący hasło tegorocznej edycji GMW, najlepszy projekt skarbonki, najciekawszą prezentację multimedialną, krótki film,  przeprowadzenie przez uczniów badania/ankiety z zakresu finansów osobistych/zarządzania budżetem domowym. Szkolnym koordynatorem może zostać nauczyciel dowolnego przedmiotu, dyrektor szkoły, wychowawca.

W ramach wsparcia dla uczestników akcji oferujemy materiały edukacyjne m.in. publikacje wydane nakładem UKNF, w tym gotowe scenariusze lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Z myślą o szkolnych koordynatorach Światowego Tygodnia Pieniądza (nauczyciele dowolnych przedmiotów, dyrektorzy szkół, pracownicy bibliotek) planujemy zorganizować po zakończeniu akcji bezpłatne warsztaty w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR z zakresu funkcjonowania rynku finansowego.

Więcej informacji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.knf.gov.pl w zakładce CEDUR:

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 marca (włącznie).

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego