VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”. Temat wiodący: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów i systemów”. Organizatorami konferencji są Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) w Warszawie. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest patronem honorowym konferencji.

Konferencja ma na celu:

  • ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo produktów i systemów,
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych,
  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym.

Konferencja będzie podsumowaniem V Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja – Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów” zorganizowanego przez PKN, w którym to Ośrodek Rozwoju Edukacji sprawował opiekę metodyczną. Podczas gali zostanie nadany honorowy tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjnej.

Konferencja odbędzie się 15 marca 2017 r. w OEIiZK w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73. Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na konferencję na stronie wiedza.pkn.pl

Źródło: wiedza.pkn.pl

Ostatnia aktualizacja:

VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”. Temat wiodący: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów i systemów”. Organizatorami konferencji są Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) w Warszawie. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest patronem honorowym konferencji.

Konferencja ma na celu:

  • ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo produktów i systemów,
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych,
  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym.

Konferencja będzie podsumowaniem V Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja – Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów” zorganizowanego przez PKN, w którym to Ośrodek Rozwoju Edukacji sprawował opiekę metodyczną. Podczas gali zostanie nadany honorowy tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjnej.

Konferencja odbędzie się 15 marca 2017 r. w OEIiZK w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73. Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na konferencję na stronie wiedza.pkn.pl

Źródło: wiedza.pkn.pl

Ostatnia aktualizacja: