Na co zwrócić uwagę wybierając liceum ogólnokształcące

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie zawsze jest prosty. Będzie to szkoła, w której spędzicie najbliższe 3 lata, szkoła która będzie Was przygotowywała do dalszego kształcenia. Zanim podejmiecie decyzję – przeczytajcie kilka praktycznych wskazówek.

 

Jeżeli już wiesz, na jakiej uczelni i na jakim kierunku chcesz studiować w przyszłości:

1. Dowiedz się, jakie przedmioty bierze pod uwagę uczelnia, przyjmując studentów, np.:

  • na kierunku lekarskim jeden z uniwersytetów medycznych bierze pod uwagę wyniki matury z biologii, chemii oraz fizyki. Dlatego powinieneś uczyć się tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Będziesz również obowiązkowo mieć lekcje przedmiotu uzupełniającego historii i społeczeństwa.
  • na socjologię jedna z uczelni wyższych bierze pod uwagę wyniki matury z dwóch spośród następujących przedmiotów: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka. Możesz więc wybrać, jako rozszerzone, historię i język obcy. Będziesz również uczył się obowiązkowo przedmiotu uzupełniającego przyroda.

2. Sprawdź, czy wybrane przez ciebie liceum ma w swojej ofercie przedmiotów rozszerzonych, te preferowane przez Ciebie. Każde liceum ogłaszając rekrutację ma obowiązek podać jakich przedmiotów lub grupy przedmiotów będzie się można w nim uczyć w zakresie rozszerzonym.

 

Jeżeli jeszcze nie wiesz, na jakim kierunku chcesz studiować w przyszłości:

 

1. Zastanów się jakich przedmiotów najchętniej się uczysz. Odpowiedz sobie na pytanie, czy czujesz się pewniej ucząc się języka polskiego i historii, czy wolisz matematykę, fizykę czy chemię.

2. Wybierz liceum, w którym lubiane przez Ciebie przedmioty będą nauczane w zakresie rozszerzonym. Ważne też, żeby szkoła dawała możliwość podjęcia decyzji o ich wyborze pod koniec pierwszej klasy. Liceum ogłaszając rekrutację informuje, czy kandydat musi zadeklarować swój wybór przedmiotów rozszerzonych przed rozpoczęciem nauki, już na etapie rekrutacji; czy może to zrobić po pod koniec nauki w pierwszej klasie.

 

Jeśli wciąż nie jesteś pewien, czego chcesz uczyć się w liceum i co studiować w przyszłości:

 

1. Wybierz liceum, które proponuje szeroką ofertę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, których wyboru będziesz mógł dokonać pod koniec nauki w pierwszej klasie w różnych konfiguracjach (na przykład możliwe jest uczenie się matematyki, historii i języka obcego; matematyki, fizyki i informatyki; geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego; historii, języka polskiego i języka obcego.)

2. Sprawdź, jakie w tym liceum są możliwości zmiany przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym, już po dokonaniu wyboru (kiedy najpóźniej jest to możliwe, jak wygląda uzupełnianie różnic programowych, na jaką pomoc szkoły można w tym zakresie liczyć.)

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa