Małgorzata Skura, Michał Lisicki, „Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju”

„Za progiem” to pierwszy z serii tomików przeznaczonych dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, może nawet starszego rodzeństwa – każdego, kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak zmienia się sposób myślenia dziecka, kiedy, czego i w jaki sposób się ono uczy. 

 

 


„Kto chodzi do szkoły, dziecko czy uczeń? (…) W rozumieniu prawa dziecko, które znajduje się pod opieką instytucji oświatowej, to uczeń. Do szkoły oprócz „ucznia” chodzi także „dziecko” i to właśnie dziecko (…) jest przedmiotem tego opracowania.

Uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności, uczy się. Zadaniem szkoły jest doprowadzić do mierzalnego, na konkretnej skali, przyrostu wiedzy i umiejętności. Na przeszkodzie, aby zdobyć szkolne umiejętności, może stanąć „dziecko”, które „uczeń” przyniósł do szkoły w tornistrze.”

 

O tym, jak można sprawić by dziecko przyniesione w tornistrze nie tylko nie przeszkadzało, ale pomogło uczniowi traktuje napisana przez Małgorzatę Skurę i Michała Lisickiego książeczka „Za progiem”, do przeczytania której bardzo Państwa zachęcamy. Bohaterem tej opowieści jest uczeń przekraczający próg etapu edukacyjnego – rozpoczynający naukę w klasie IV szkoły podstawowej.

 

W niedalekiej przyszłości przedstawimy Państwu opracowania dotyczące dziecka w przedszkolu i rozpoczynającego naukę w I klasie szkoły podstawowej. Przewidujemy też opracowanie materiałów metodycznych, adresowanych do nauczycieli i pokazujących praktyczne pomysły na pracę z dzieckiem w warunkach szkolnych.

Książka została wydana w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”, jej wersja papierowa zostanie wysłana jeszcze w tym roku do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków doskonalenia i bibliotek pedagogicznych.

 

Publikacja dostępna w dziale "Materiały do pobrania"

 

Oprac.: Andrzej Jasiński

 

 Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ostatnia aktualizacja: