baner Specjalne potrzeby

 

Zmiany regulaminów SOT i MOT
W związku zakończeniem realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” i przejęciem zadań przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych zmodyfikowane zostały regulaminy przyznawania tytułów „Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów”. Nowe dokumenty będą obowiązywać od 1 maja 2015 r.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami .

Regulaminy obowiązujące od 1 maja 2015 r.

Zaktualizowano: 27 września 2017