Kategoria: General Konferencja EDUKACJA DLA ZDROWIA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konferencja EDUKACJA DLA ZDROWIA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

20 marca 2018

ORE prezentuje program „Ruch i zdrowe żywienie w szkole” (HEPS)

Rekrutację na konferencję prowadzi Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zobacz cały kalendarz

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa