Konferencja EDUKACJA DLA ZDROWIA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konferencja EDUKACJA DLA ZDROWIA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa