Jak rozwijać myślenie matematyczne. Poradnik

Matematykę nie bez powodu uważa się za królową nauk. Jej wysoki status wynika z tego, że jest ona zbiorem reguł i zasad pozwalających opisać świat i aktywność człowieka. Chodzi zatem o wiedzę i o umiejętności niezbędne dziecku do funkcjonowania wśród innych ludzi. Skoro rzeczywistość podlega ciągłym i szybkim zmianom, tym ważniejsza okazuje się koncentracja na dziecku postrzeganym jako indywidualność: z własnym tempem rozwoju i indywidualnych możliwościach uczenia się. Nauczyciel powinien wspierać dziecko w twórczych działaniach i w budowaniu postawy otwartości na świat. Takie zadanie wymaga świadomego motywowania podopiecznych do bycia twórczym. Ten poradnik, przygotowany z myślą o edukacji przebiegającej zgodnie z potrzebami i możliwościami jej odbiorców, ułatwia i uatrakcyjnia codzienną praktykę dydaktyczną na lekcjach dotyczących matematyki. Staje się to tym cenniejsze, że – jak ustalono – połowa uczniów przychodzi do szkoły podstawowej jako uzdolnieni matematycy, tyle że w toku edukacji ten talent zostaje zaprzepaszczony. Zmiana podejścia do szkolnej matematyki przysłuży się wszystkim: nie tylko nauczycielom oraz ich uczniom, lecz także całemu społeczeństwu.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa