TRENDY 2017

Trendy 1/2017. Temat: Kompetencje kluczowe – porozumiewanie się w języku ojczystym

Spis treści

 • Trzy pytania do… Barbary Rudzińskiej-Mękal, Dyrektor ORE
 • O kompetencjach polonisty w szkole podstawowej w świetle zmian programowych
 • Kompetencje językowe w szkolnej dydaktyce polonistycznej
 • Polski język migowy narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu
 • „Facing the odds” – nauka prawdopodobieństwa i profilaktyka hazardu w jednym
 • Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów
 • Wykorzystanie platformy edukacyjnej Edmodo w nauczaniu języka polskiego
 • Nauczycielu, nie bądź… nudny! Nauczycielu, nie dyktuj!
 • Audiowizualni czytelnicy – wyzwanie dla edukacji polonistycznej
 • Czy Sienkiewicz może być trendy?
 • Twarze teatru szkolnego
 • „Bardzo Mała Literacka” – otwieramy się na literaturę
 • Drogowskazy prawne

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego