baner Wychowanie i profilaktyka

 

Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie
Data dodania: 2016-11-02 [pdf. 676.90 kB]

Przemoc w rodzinie - działania pracowników oświaty
Data dodania: 2016-02-04 [pdf. 919.87 kB]

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie
Data dodania: 2014-07-08 [pdf. 1.30 MB]

Prawne aspekty przemocy w rodzinie
Data dodania: 2013-07-25 [pdf. 888.94 kB]

Dziecko w postępowaniu sądowym
Data dodania: 2013-05-01 [pdf. 547.13 kB]

Debata nad kreowaniem wspierającego środowiska szkolnego
Data dodania: 2012-09-07 [pdf. 170.37 kB]

Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole
Data dodania: 2012-09-07 [pdf. 154.24 kB]

Przemoc wobec dziecka
Data dodania: 2011-01-18 [pdf. 341.18 kB]

Krzywdzenie emocjonalne dziecka
Data dodania: 2011-01-18 [pdf. 307.89 kB]

Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół
Data dodania: 2010-10-26 [pdf. 3.56 MB]

 

 

Zaktualizowano: 04 listopada 2016