EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

Pełny raport ze spotkania sieci EQAVET już dostępny

Informujemy, że na stronie sieci EQAVET został umieszczony szczegółowy raport podsumowujący spotkanie członków sieci EQAVET jakie miało miejsce w dniach 7-9 października 2021 roku. Publikacja w języku angielskim

Poznajmy naszych partnerów – SŁOWENIA

©-stevanovicigor /Photogenica

W ramach sieci EQAVET działa wiele krajów, instytucji, programów. W celu dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego postaramy się przybliżać Państwu przykłady rozwiązań i ciekawych inicjatyw w poszczególnych krajach.

Sprawozdanie z konferencji członków sieci EQAVET

fot. ec.europa.eu

W dniach 7–8 października br. odbyła się konferencja członków sieci EQAVET oraz przedstawicieli Krajowych Punktów Referencyjnych. Spotkanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej za pomocą platformy Teams. W spotkaniu uczestniczyło 60 członków z 22 krajów – 19 krajów z UE, 3 poza UE.

EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

fot. ec.europa.eu

Sieć EQAVET to ogólnoeuropejskie ramy wspierające zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). Powstała w 2009 roku z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i Rady. EQAVET wspiera wdrażanie zalecenia 2020 w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa