EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

Międzynarodowa konferencja „Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji” – dla zainteresowanych

fot. Fotolia.com

W dniach 19–20 października odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji. Konferencja organizowana jest przez Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski) wraz z siecią współpracy UNITWIN NETWORK „Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and sustainable development”.

Poszukiwani workshop managerowie/kierownicy warsztatu podczas EuroSkills Gdańsk 2023

Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poszukuje osób do objęcia funkcji workshop managera/kierownika warsztatu podczas EuroSkills Gdańsk 2023 w dniach 5–9 września 2023 r. EuroSkills to największe w Europie zawody młodych profesjonalistów. W ponad 50 konkurencjach udział biorą zawodnicy z 31 krajów.

Międzynarodowa konferencja online „Modele pracy doradczej w Polsce i Europie − dobre praktyki”

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Modele pracy doradczej w Polsce i Europie − dobre praktyki”. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2022 r. za pośrednictwem platformy ZOOM. Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz koordynatorów ds. kształcenia zawodowego. Główne cele wydarzenia to: […]

Uchodźcy z Ukrainy na rynku pracy – wniosek Komisji Europejskiej

© palinchak / Bank zdjęć Photogenica

Komisja Europejska przyjęła 8 marca wniosek dotyczący działania na rzecz uchodźców w Europie (CARE) w ramach polityki spójności na lata 2014–2020, aby zapewnić wsparcie z funduszy spójności dla osób uciekających przed rosyjską inwazją wojskową na Ukrainie.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Centrów Doskonałości Zawodowej

logo european_commission

7 marca odbędzie się bezpłatne spotkanie organizowane w ramach programu ERASMUS+.  Inicjatywa Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVE) umożliwia instytucjom zajmującym się kształceniem zawodowym dostosować umiejętności do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych, w tym potrzeb cyfrowych. CoVE działają w określonym kontekście lokalnym i działają na rzecz innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego. Współpraca centrów odbywa się za pośrednictwem międzynarodowych sieci współpracy.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa