Szkolenie pn. „Diagnoza kryterialna niepełnosprawności słuchowej i organizacja specjalistycznego wsparcia edukacyjnego”

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie pn. Diagnoza kryterialna niepełnosprawności słuchowej i organizacja specjalistycznego wsparcia edukacyjnego. Zadania i wyzwania zespołów orzekających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenie będzie miało charakter wykładu interaktywnego i będzie realizowane w 2 modułach:

  • Moduł 1. Procedura diagnozy niepełnosprawności słuchowej oraz niepełnosprawności współwystępujących, z uwzględnieniem poszczególnych etapów procesu diagnostycznego oraz doboru metod diagnostycznych. Przygotowanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność słuchu – 3 godz. dydaktyczne.
  • Moduł 2. Zalecenia postdiagnostyczne oraz projektowanie specjalistycznego wsparcia edukacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność słuchu – 3 godz. dydaktyczne.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – członkom zespołów orzekających.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu zespoły diagnostyczne z tej samej poradni – psychologa i pedagoga.

Terminy szkoleń i linki do rejestracji:

Szkolenie będzie realizowane na Platforma Zoom.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2024