Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – klasy IV–VIII szkoły podstawowej

Chłopiec trzyma lunetę
Źródło: https://pixabay.com/
Chłopiec trzyma lunetęŹródło: https://pixabay.com/

W dniach 30–31.03.2023 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie „Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – klasy IV–VIII szkoły podstawowej”

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciele Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału oraz Izabella Kaczyńska – specjalista w Wydziale
  • kadry systemu oświaty, w tym przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek (dyrektorzy i specjaliści)

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów prof. Doroty Podgórskiej-Jachnik na temat zasobów i potrzeb uczniów w edukacji włączającej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracyjnym, zaprezentowane zostały możliwości wsparcia edukacyjnego uczniów. Uczestnicy spotkania mogli pogłębić wiedzę na temat oceny funkcjonalnej. Otrzymali pakiet informacji, jak planować i organizować pracę w klasie zróżnicowanej – szkoła podstawowa kl. IV-VIII.

Drugi dzień szkolenia zyskał wymiar bardziej praktyczny. Dominowały zajęcia warsztatowe. Dawid Dziaduś mówił o zasadach indywidualizacji pracy z dzieckiem. Podkreślał, jak ważna jest otwartość na potrzeby ucznia, rozwijanie kompetencji nauczyciela i innowacyjność w podejściu do potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia. Zaprezentował wybrane metody i formy pracy z uczniami w szkole podstawowej.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą, zadawania pytań oraz dyskusji.

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2023