Sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej placówek specjalnych. Zaproszenie do udziału.

Źródło: pixabay.com/
Źródło: pixabay.com/

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. Wspólna przestrzeń – wspólne wyzwania – wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej placówek specjalnych, która będzie prowadzona do 11 lipca 2023 r.  na platformie szkoleniowej e-kursy.ore.edu.pl

Działania sieci będą dotyczyły  wymiany doświadczeń, wspólnego poszukiwania rozwiązań w odniesieniu do roli szkół i placówek specjalnych w kontekście współpracy z przedszkolami/szkołami ogólnodostępnymi, a także poszerzania wiedzy  w zakresie realizacji wsparcia, budowania świadomości społecznej dotyczącej różnorodności, w których to obszarach istotne znaczenie mają potrzeby kadry szkół i placówek specjalnych w kwestii doskonalenia zawodowego. W ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia przewidujemy stworzenie przestrzeni do dyskusji na platformie, dzielenia się zasobami, a także spotkania online.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek specjalnych.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2023