Procedury interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Nagrania

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa