Bezpieczeństwo w sieci

Publikacje:

Zagrożenia w Internecie. Seria materiałów informacyjnych

Kampanie społeczne

Badania i raporty:

Nagrania:

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa