Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

Uczestnicy Gali wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie
Uczestnicy Gali wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

Podczas uroczystej dwudniowej gali w dniach 18 i 19 stycznia 2023 r. wiceminister Marzena Machałek wręczyła dyrektorom 14 przedszkoli i 33 szkół – Krajowe Certyfikaty Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie.

Wręczane przez wiceminister Marzenę Machałek certyfikaty zostały przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie rekomendacji, Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Tomasz Madej – p.o Dyrektor ORE pierwszego dnia uroczystości wyraził swoje uznanie i gratulacje wyróżnionym placówkom.

Drugiego dnia  wicedyrektor ORE Marzenna Habib podziękowała laureatom tej nagrody.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskie, podkarpackiego,   pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r.

Przedszkola i szkoły promujące zdrowie we współpracy z rodzicami systematycznie

i planowo tworzą środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu (dzieci, pracowników i rodziców), a także wspierają rozwój kompetencji wychowanków/uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Program ten cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom oraz wojewódzkim i rejonowym koordynatorom, którzy wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!

Tomasz Madej – p.o Dyrektor ORE
Uczestnicy Gali wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie
Uczestnicy Gali wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

Szkoły i przedszkola z certyfikatem:

Lp.Nazwa placówkiWojewództwo
1.  Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Hałabały w Gorzowie Wlkp.lubuskie
2.  Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp.lubuskie
3.  Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomskułódzkie
4.  Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim łódzkie
5.  Przedszkole nr 10 w Skierniewicachłódzkie
6.  Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikachłódzkie
7.  Szkoła Podstawowa im Zofii Grzybowskiej w Straszowiełódzkie
8.  Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskimłódzkie
9.  Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opoluopolskie
10.  Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie małopolskie
11.  Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicachmałopolskie
12.  Szkoła Podstawowa im. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnejmazowieckie
13.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławiemazowieckie
14.  Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Legionowiemazowieckie
15.  Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherachmazowieckie
16.  Publiczne Przedszkole nr 12 w Rzeszowiepodkarpackie
17.  Publiczne Przedszkole nr 28 w Rzeszowiepodkarpackie
18.  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnejpodkarpackie
19.  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Wolipodkarpackie
20.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskimpomorskie
21.  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Łęgupomorskie
22.  Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskimpomorskie
23.  Szkoła Podstawowa nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowiepomorskie
24.  Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańskupomorskie
25.  Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicachśląskie
26.  Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowieśląskie
27.  Przedszkole nr 49 w Zabrzu śląskie
28.  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybnikuśląskie
29.  Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicachśląskie
30.  Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybnikuśląskie
31.  Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pierśćcuśląskie
32.  Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowieśląskie
33.  Zespół Szkół Specjalnych w Czeladziśląskie
34.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowachśląskie
35.  Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicachśląskie
36.  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzuśląskie
37.  Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzuśląskie
38.  Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku –Białejśląskie
39.  Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynieśląskie
40.  Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nidzicywarmińsko-mazurskie
41.  Przedszkole nr 22 im. Chatka Puchatka w Poznaniuwielkopolskie
42.  Przedszkole nr 2 Kraina Wesołej Zabawy w Koniniewielkopolskie
43.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzuwielkopolskie
44.  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu wielkopolskie
45.  Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młyniewielkopolskie
46.  Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczeciniezachodniopomorskie
47.  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Stargardzie zachodniopomorskie

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa