Seminarium „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w seminarium „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”. Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem platformy edukacyjnej ZOOM.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych, w tym doradców zawodowych z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz koordynatorów ds. kształcenia zawodowego i koordynatorów ds. zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

Głównym celem seminarium jest podniesie kompetencji uczestników seminarium w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością, w tym wymiana dobrych praktyk.

Zakres tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:

  • założeń Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
  • rozwijania talentów uczniów z niepełnosprawnościami
  • kompetencji trenera pracy w pracy doradcy zawodowego
  • modelu zatrudnienia wspomaganego.

Podczas seminarium odbędą się również dwa panele dyskusyjne poświęcone działaniom systemowym, wspierającym ucznia z niepełnosprawnością w przejściu z obszaru edukacji do aktywizacji zawodowej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Zapoznaj się z programem seminarium.

Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego