Dobre praktyki i wyzwania w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego. W publikacji przedstawiono historyczny rozwój narzędzi informatycznych w kontekście zadań realizowanych przez szkoły ćwiczeń. Autor podał przykłady innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, wybranych narzędzi web 2.0, zwrócił uwagę na stale zmieniające się wymagania związane z nauczaniem gramatyki i słownictwa.

Publikacja ​​dostarcza wnikliwych informacji dotyczących wykorzystania CALL – nauki języków obcych wspomaganych komputerem – do tworzenia środowisk współpracy, prowadzenia wirtualnych dyskusji i wreszcie do zarządzania projektami. Autor zwrócił uwagę na postawy, role oraz kompetencje nauczyciela języków obcych w szkole ćwiczeń i podkreślił, że sukces w placówkach edukacyjnych zależy w dużej mierze od nastawienia nauczycieli do stosowania nowoczesnej technologii w nauczaniu.

Autor sformułował pytania: czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości w obszarze kształcenia oraz w jaki sposób rozwój świata cyfrowego wprowadza nowe wyzwania w obszarze edukacji.

Praca przedstawia obfite zestawienie pozycji bibliograficznych odnoszące się do omówionego tematu.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa