Konferencja „Wykorzystanie potencjału uczniów w procesie diagnostycznym w doradztwie zawodowym”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Jakiej wiedzy o sobie potrzebuje uczeń, aby mądrze i efektywnie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową? Jakie jest znaczenie standardów etycznych w postępowaniu diagnostycznym? Jaka jest rola rodziców w określeniu potencjału osobistego i zawodowego ucznia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji „Wykorzystanie potencjału uczniów w procesie diagnostycznym w doradztwie zawodowym”. Zapraszamy do udziału!

Konferencja odbędzie się 20 maja 2021 r. Jest organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych.

Głównymi celami konferencji są:

  1. Wskazanie na możliwości doboru i wykorzystywania narzędzi diagnostycznych dla doradców zawodowych.
  2. Zapoznanie doradców zawodowych z wybranymi technikami i narzędziami diagnostycznymi w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych.
  3. Wskazanie na umiejscowienie określenia potencjału i zasobów ucznia w całym procesie doradczym.
  4. Podkreślenie znaczenia standardów etycznych w postępowaniu diagnostycznym.
  5. Omówienie roli rodziców w określeniu potencjału osobistego i zawodowego ucznia.
  6. Zwiększenie wiedzy z zakresu kompetencji i dyspozycji diagnostycznych doradcy zawodowego.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli przede wszystkim okazję dowiedzieć się, jak profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać i wzmacniać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki.

W programie m.in.:

  • wybrane techniki i narzędzia diagnostyczne w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych;
  • wybór zawodu i stanowiska pracy w modelu doradztwa wspierającego;
  • kompetencje i dyspozycje diagnostyczne doradcy zawodowego;
  • standardy etyczne w procesie doradczym.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa