Projekt edukacyjny „Przystań w sieci”

Projekt edukacyjny „Przystań w sieci” powstał z inicjatywy Facebooka, Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska. Jest adresowany do nauczycieli, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, którzy pracują z młodzieżą w wieku od 13 r. ż i poszukują informacji oraz rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci oraz krytycznego podejścia do zamieszczanych treści. W ramach projektu udostępniono wszystkim nauczycielom specjalnie zaprojektowaną platformę e-learningową, dzięki której będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w obszarach związanych z bezpieczeństwem online. Na platformie znajdą się kursy e-learningowe, stworzone zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Kursy dla uczniów dostosowane są do konkretnych grup wiekowych. Projekt został zainaugurowany 20 października 2020 r., a jego realizacja przewidziana jest na cały bieżący rok szkolny. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie przystanwsieci.pl. Projekt „Przystań w sieci” wpisuje się w cele polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, których jednym z priorytetów jest „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i bezpieczne oraz efektywne korzystanie z narzędzi cyfrowych”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2020