TIK na specjalne zamówienie

TIK na specjalne zamówienie-aktualnosci_okładka publikacji
TIK na specjalne zamówienie-aktualnosci_okładka publikacji

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów – zwłaszcza tych, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opisano w niej bezpłatne, ogólnodostępne platformy edukacyjne oferujące interaktywne zasoby do wykorzystania na zajęciach dla wszystkich uczniów, ale również takie, które dają szansę na podniesienie atrakcyjności przekazywanych treści oraz daleko posuniętą indywidualizację pracy. Autorki omówiły możliwość korzystania z rozmaitych stron internetowych, których edukacyjny pożytek nie wydaje się oczywisty, a także internetowych generatorów pomocnych podczas tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych, takich jak: karty pracy, krzyżówki, gry, wykreślanki czy fiszki. Wiele miejsca poświęcono kwestii zastosowania metody projektu oraz przykładom dobrych praktyk.

Lektura z pewnością posłuży wzbogaceniu warsztatu pracy zarówno początkujących, jak i doświadczonych pracowników oświaty – zaprezentowane narzędzia mogą bowiem sprawdzić się w pracy nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wielu przedmiotów realizowanych w starszych klasach szkoły podstawowej, a także pedagogów prowadzących zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci.

Publikacja powstała w ramach utrzymania trwałości projektu „Szkoła ćwiczeń”.

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa