Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W kontekście wdrażania idei edukacji włączającej oraz dbałości o jej wysoką jakość istotna staje się wiedza pracowników systemu oświaty na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole. Aby wraz z początkiem nowego roku szkolnego przypomnieć kluczowe informacje z tego zakresu, w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE opracowano publikację „Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna”. Opracowanie skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i innych osób pracujących w placówkach oświatowych, a także do rodziców. W materiale zdefiniowano najważniejsze pojęcia związane z edukacją włączającą i inkluzją społeczną. Wskazano akty prawne regulujące kwestie dotyczące nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz świadczenia dla nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i poradniach. Wymieniono formy pomocy adekwatne do rozmaitych dysfunkcji i predyspozycji uczniów.

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2019